Kontakt

Dane firmy

Mogan Invest sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 38/7, 75-736, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł wpłaconym w całości, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717606, NIP: 6692543629, REGON 369443680.